Об’єднуємо зусилля заради досягнення стандартів демократії, верховенства права та належного урядування в Україні.

Ми у соціальних мережах

Об’єднуємо зусилля заради досягнення стандартів демократії, верховенства права та належного урядування в Україні.

Ми у соціальних мережах
Поширити:
Коментарі:

Бюджет громади підпорядковуємо розумній стратегії її розвитку

Гру / 19
17

Бюджет перебуває у сильній залежності з усіма сферами життєдіяльності територіальної громади: з одного боку, він залежить від процесів, що відбуваються, а з іншого – впливає на них. Для бажаного результату потрібне системне підпорядкування бюджетного планування цілям, які визначає орган місцевого самоврядування (ОМС).

Цілісно пріоритети місцевої політики сформовані у системі планування, яка включає стратегічне планування, планування реалізації стратегії, та короткострокове планування.

 Два аспекти узгодження бюджетних планів зі Стратегією розвитку

На різних горизонтах планування публічної політики доступні різні технології бюджетування та інструменти гармонізації бюджетної політики з планами розвитку.

Скажімо, стратегічне бюджетне планування має враховувати пріоритети та завдання, визначені у стратегії розвитку. Відповідно середньострокові бюджетні плани – підпорядковані планам реалізації стратегії розвитку громад. Аналогічно щорічні бюджети мають бути орієнтовані на виконання річних програм соціально-економічного розвитку.

Наявність усіх видів планів розвитку, а також відповідних видів бюджетного планування, – перша умова формування цілеспрямованої бюджетної політики.

Базовий період бюджетування – середньострокове планування. Саме тут відкриваються можливості для узгодження бюджетних параметрів зі стратегічними цілями, на відміну від щорічного планування бюджету, що ігнорує майбутні витрати та вигоди й використовує базу минулорічних бюджетів (див. Бюджетний кодекс України).

Середньострокове бюджетування потребує перегляду секторів, програм та проектів. Це дозволить зрозуміти, як удосконалити витрати, щоб відповідати встановленим стратегічним цілям. Водночас середньострокове бюджетування значно послаблює вплив негативних чинників щорічного бюджетного планування, зокрема короткозорість, консерватизм та .

Дієвість та реалістичність планів ОМС переважно залежить від узгодженості системи планів із системою бюджетування.

Владі доступні дві основні групи інструментів, які можуть гармонізувати бюджетування зі стратегічним плануванням:

 • формування середньострокового бюджету відповідно до положень Стратегії та плану заходів її реалізації: кількісні параметри бюджету враховують параметри стратегії та наслідки реалізації передбачених заходів;
 • застосування програмно-цільового бюджетування: якісні параметри видаткової частини бюджету базуються на цілях політики ОМС визначених у Стратегії розвитку.
 1. Узгодження параметрів бюджету зі стратегічними планами на рівні територіальної громади.
 2. Узгодження кількісних та якісних характеристик бюджетних програм зі стратегічними планами на рівні розпорядників бюджетних коштів.
 3. Узгодження ресурсів та завдань розпорядників коштів бюджету з бюджетною політикою органу місцевого самоврядування.

Рис. 1. Підпорядкування бюджетування стратегічному плануванню

 Прогнозуємо і плануємо бюджет з урахуванням Стратегії розвитку

Україна зробила важливі кроки стосовно запровадження середньострокового бюджетного планування. Створюються передумови для узгодження бюджетної політики зі стратегічними пріоритетами, визначеними у програмних документах.

Зокрема, внесені на початку 2019 року зміни до Бюджетного кодексу України передбачили запровадження:

 • на державному рівні – бюджетної декларації: документа державного стратегічного планування, який визначає засади бюджетної політики на середньостроковий період;
 • на місцевому рівні – прогнозу місцевого бюджету: документа середньострокового бюджетного планування, який визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету.

Прогноз місцевого бюджету містить:

 • основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку відповідної території;
 • загальні показники доходів і фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету, загальні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 • показники за основними видами доходів місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 • показники дефіциту (профіциту) місцевого бюджету, показники за основними джерелами фінансування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу, гарантованого АР Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій;
 • граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 • обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;
 • інші показники та положення, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет.

Отже, прогноз місцевого бюджету допомагає узгодити основні кількісні бюджетні параметри зі стратегічним плануванням на рівні територіальної громади на середньострокову перспективу (цифра 1 на рис. 1).

Узгоджуємо не лише цифри

Програмно-цільове бюджетування дозволяє узгодити зі стратегічними планами ще й якісні параметри бюджету. Ключові параметри, за якими бюджетна політика узгоджується зі стратегічним плануванням, – мета витрат, завдання та очікувані результати.

В Україні програмно-цільовий метод бюджетування передбачає розробку документів, які визначають орієнтири для різних горизонтів бюджетного планування:

 • у бюджетних програмах визначаються річні параметри діяльності головних розпорядників коштів;
 • у стратегічних планах відображаються ширші горизонти бюджетного планування; такі документи виконують головну роль в узгодженості бюджетування головних розпорядників коштів зі стратегіями розвитку (цифра 2 на рис. 1).

Стратегічний план діяльності головного розпорядника бюджетних коштів визначення визначає його мету (місію), стратегічні цілі, завдання та показники результатів виконання на певний період відповідно до стратегічних цілей та пріоритетів соціально-економічного розвитку[1].

При підготовці стратегічного плану необхідно забезпечити відповідність стратегічних цілей органу планування – стратегічним цілям та пріоритетам розвитку територіальної громади, які визначені у стратегічних і програмних документах.

Як результат, застосування стратегічного плану головного розпорядника бюджетних коштів створює умови для забезпечення зв’язку бюджетування та стратегічного планування розвитку громади.

Стратегія діяльності – в основі річного бюджету

Річні бюджетні програми повинні враховувати стратегічні плани діяльності. Основні компоненти бюджетних програм – мета, завдання та очікувані результати – мають відповідати аналогічним складовим стратегічних планів.

Це створює умови для спрямування бюджетних видатків на заходи, визначені стратегічними планами діяльності. При цьому досягається очікуваний результат – у формі створеного продукту, величини видатків, очікуваних ефективності та якості.

Інструментарій програмно-цільового бюджетування дозволяє не лише забезпечити виконання бюджету, а й сприяти реалізації стратегічного плану головних розпорядників бюджетних коштів.

Але тут виникає важлива задача: узгодити завдання головних розпорядників бюджетних коштів, які передбачені у стратегічних планах їхньої діяльності, з параметрами бюджету (цифра 3 на рис. 1).

У такому разі з’являється два завдання:

 1. визначити обсяг бюджетних коштів, необхідний для реалізації цілей та збалансування витрат місцевого бюджету з надходженнями відповідно до визначених параметрів;
 2. головні розпорядники бюджетних коштів повинні забезпечити виконання визначених завдань у межах видаткових показників, закріплених у бюджетній декларації. Якщо це неможливо, потрібно коригувати визначені завдання та/або доведені показники видатків.

Щоб обґрунтувати потребу додаткових ресурсів у бюджетних запитах, слід аргументувати важливість завдань, які неможливо виконати без відповідних ресурсів, та їхню перевагу порівняно з іншими бюджетними програмами. Відтак ця проблема зазвичай вирішується у дискусії щодо ефективності різних бюджетних програм. Як наслідок, бюджетні ресурси коригуються на основі оцінки ефективності бюджетних програм.

Що дає якісне бюджетування

Узгодженість бюджетування зі стратегічним плануванням дозволяє досягати таких результатів:

 • розширити виміри збалансованості бюджету завдяки збалансуванню завдань та цілей місцевої політики з ресурсами бюджету, а також збалансувати пріоритети бюджетної політики у часі;
 • підвищити ефективність використання бюджетних коштів шляхом узгодженості бюджетування зі стратегічним плануванням діяльності ОМС;
 • поліпшити прогнозованість та прагматичність фіскальної політики для суб’єктів реального та публічного секторів економіки й домогосподарств;
 • підвищити відповідальність головних розпорядників бюджетних коштів за досягнення результатів, визначених у стратегічних планах.

З огляду на зазначене, сьогодні органи місцевого самоврядування мають можливість застосовувати комплекс інструментів для узгодження своєї бюджетної політики з визначеними цілями у Стратегіях розвитку. Це стане запорукою не лише успішності реалізації затверджених планів розвитку, а й більш виваженому програмуванню розвитку територіальних громад та зростанню ефективності місцевих бюджетів.

Богдан Малиняк, к.е.н., голова ГО «ЕАГ «Акцент»,
експерт Мережі публічного права та адміністрації UPLAN

 

[1] https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0869731-12/print

Версія для друку

коментарі