Об’єднуємо зусилля заради досягнення стандартів демократії, верховенства права та належного урядування в Україні.

Ми у соціальних мережах

Об’єднуємо зусилля заради досягнення стандартів демократії, верховенства права та належного урядування в Україні.

Ми у соціальних мережах
Поширити:
Коментарі:

Динаміка проявів корупції серед мешканців Харкова: соціологічний моніторинг 2013-2019 років

Лис / 19
19

Соціологи Харківського національного університету внутрішніх справ щорічно з 2013 по 2017 роки проводили моніторинг рівня сприйняття корупції та ефективності заходів із протидії та запобігання корупційним проявам. Мета моніторингу – розробка додаткових заходів із протидії корупції в Харківській області.

Дослідження здійснювалося в рамках регіональної Програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2016-2017 роки, що була затверджена рішенням обласної ради від 29 жовтня 2015 року №1332-VI.

Після завершення програми методологію опитування було змінено. З 2018 року моніторинг проводиться у формі Інтернет-опитування – як додатковий блок запитань у рамках дослідження «Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів».

Це дослідження здійснюється спільно із Соціологічною асоціацією України та Головним управлінням Національної поліції в Харківській області за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в межах Стратегічних напрямів забезпечення публічної безпеки та порядку на території Харківської області на 2018–2019 роки та Регіональної програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2018–2019 роки.

Так, внаслідок використання різної методології, порівняльна здатність отриманих даних обмежена. В опитуваннях 2013-2017 рр. дані збиралися у формі структурованого інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондентів з використанням паперового опитувальника (N=1000, м. Харків). А в опитуваннях 2018-2019 рр. – у формі інтернет-опитування (N=3053, із них м. Харків – N=786, Харківська область – N=2267).

Для корекції репрезентативності вибіркової сукупності за статтю, віком та районом проживання використовувались вагові коефіцієнти.

Похибка результатів опитувань 2013-2017 рр. (при довірчій вірогідності 95%) не перевищує: для показників, близьких до 50 % – ± 3,24%; для показників близьких до 25 % – ± 2,81%; для показників близьких до 10 % – ± 1,95%; для показників близьких до 5 % – ± 1,41%.

Похибка результатів інтернет-опитування 2019 р. (при довірчій вірогідності 95 %) не перевищує: для показників, близьких до 50 % – ±1,77 %; до 25 % – ±1,54 %; до 10 % – ±1,06 %; до 5 % – ±0,77 %.

Центральним показником моніторингу є досвід харків’ян щодо корупції протягом минулого року (табл. 1).

Таблиця 1.

Розподіл відповідей на запитання «Чи доводилось Вам або членам Вашої родини за останні 12 місяців стикатися з будь-якими проявами корупції з боку представників державних органів, у тому числі освітніх, медичних чи інших організацій?» (% від тих, хто відповів)

Досвід корупції протягом року

2013

2014

2015

2016

2017

2019

м. Харків

райони Хар. обл.

Всього

Так

54,3

65

53,3

45,1

38,1

42,4

32,1

37,3

Ні

35,3

24,6

32,2

35,8

38,1

41,6

52,6

47,0

Важко відповісти

10,4

10,4

14,5

19,1

23,7

16,1

15,3

15,7

Результати опитування свідчать про стабілізацію корупційного досвіду (зменшення загального відсотку у -1 % знаходиться в межах статистичної похибки). Якщо не зважати на зміну методології опитування і порівнювати лише масиви відповідей мешканців м. Харкова, можемо говорити навіть про збільшення випадків корупції.

Привертає увагу, що відсоток громадян, які мали корупційний досвід у м. Харкові (42 %), значно більший у порівнянні з мешканцями районів Харківської області (32 %).

Досвід корупції деталізується у нашому дослідження відповідно до трьох проявів: 1) хабарі на вимогу, 2) добровільні хабарі, 3) використання зв’язків (табл. 2).

Таблиця 2.

Розподіл відповідей на запитання «Якщо Ви контактували з державною установою чи відбувалось наступне … У Вас вимагали хабара (грошей, подарунка, послуги); Ви самі пропонували хабара (грошей, подарунка, послуги); Ви використовували «зв’язки» (знайомство, протекцію, «блат»)» (% від тих, хто відповів)

Тип корупційного досвіду

2013

2014

2015

2016

2017

2019

м. Харків

райони Хар. обл.

Всього

Хабарі на вимогу

59,2

61,8

43,4

42,6

30,4

74,4

61,3

68,7

Добровільні хабарі

21,8

23,7

31,3

28,2

30,3

15,9

17,7

16,7

Використання зв’язків

18,9

14,6

25,3

29,3

39,1

31,5

40,3

35,3

Результати опитування свідчать про суттєве зростання хабарів на вимогу (з 30 % до 74 %), зменшення добровільного хабарництва (з 30 % до 16 %) та використання зв’язків (з 39 % до 32 %).

Привертає увагу, що відсоток громадян, які зіткнулись з вимаганням хабарів, у м. Харкові (74 %), значно більший у порівнянні з мешканцями районів Харківської області (61 %).

Протягом минулого року значно менший відсоток харків’ян (32 %) використовували зв’язки, порівняно з мешканцями області (40 %). Також слід зазначити, що у м. Харкові дещо менший відсоток осіб, які добровільно пропонували хабарі (16 %), порівняно з мешканцями районів Харківської області (18 %).

Сердюк Олексій Олександрович, кандидат соціологічних наук, доцент
(Харківський національний університет внутрішніх справ), експерт Мережі UPLAN

Зображення: Українська правда

Версія для друку

коментарі