Об’єднуємо зусилля заради досягнення стандартів демократії, верховенства права та належного урядування в Україні.

Ми у соціальних мережах

Об’єднуємо зусилля заради досягнення стандартів демократії, верховенства права та належного урядування в Україні.

Ми у соціальних мережах
Поширити:
Коментарі:

Підвищення кваліфікації публічних службовців у дистанційному режимі в період карантину

Бер / 20
25

Окрім спеціальних нормативно-правових документів, які ухвалені в Україні на період дії карантину, питання організації підвищення кваліфікації публічних службовців регламентовано наступними документами:

  • Постановою Кабінету Міністрів України від 6.02.2019 р. №106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»;
  • наказом Нацдержслужби України від 26.11.2019 р. №211-19 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування»;
  • наказом Нацдержслужби України від 13.03.2020 р. №38-20 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення та оформлення програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».

Відповідно до вищезазначених розпорядчих документів, організація підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання передбачає дистанційні заняття, самостійну роботу учасників професійного навчання та контрольні заходи.

Дистанційні заняття можуть проходити у формі лекції, семінару (вебінару), практичного заняття, індивідуального виконання ситуаційного завдання, групової та індивідуальної дискусії (у тому числі інтернет-форуму) тощо.

Під час дистанційних занять взаємодія між учасниками професійного навчання та викладачем може здійснюватися із застосуванням електронної пошти, соціальних мереж, блогів, чатів інтернет-форумів (асинхронний режим) та/або у режимі реального часу (онлайн), протягом якого учасники професійного навчання перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання.

При організації підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання учасникам професійного навчання забезпечується доступ до навчальних матеріалів через веб-середовище дистанційного навчання в режимі онлайн.

Під час організації підвищення кваліфікації за змішаною формою навчання (поєднання дистанційної та очної форм) частка годин, відведених для проведення дистанційних занять, має становити від 30 до 70 відсотків від загальної тривалості програми підвищення кваліфікації.

Самостійна робота учасників професійного навчання є основною формою опанування навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок. Зміст самостійної роботи учасника навчання визначається програмою підвищення кваліфікації.

Зміст навчального матеріалу, визначеного програмою підвищення кваліфікації для засвоєння учасником професійного навчання у процесі самостійної роботи, враховується під час розроблення завдань та тестів для здійснення підсумкового контролю.

Під час організації підвищення кваліфікації за очною, дистанційною та змішаною формами навчання відповідно до програми підвищення кваліфікації можуть передбачатися вхідний, поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль за дистанційною формою навчання може здійснюватися дистанційно. Підсумковий контроль за дистанційною формою навчання передбачає проведення контрольних заходів очно.

 Досвід організації роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові України з питань організації навчального процесу підвищення кваліфікації публічних службовців у період карантину демонструє потребу та зацікавленість замовників та слухачів у підвищенні кваліфікації за очно-дистанційною (змішаною) формою, що забезпечується з дотриманням вимог чинного законодавства.

Уже розроблені програми семінарів, перша частина яких у період карантину проводиться в дистанційній формі, а після його завершення буде організована очна частина (тривалістю один день). Для цього вносяться корективи у плани-графіки, затверджені розпорядженнями голів Одеської облдержадміністрації, облради, Одеського міського голови. Ці потреби також враховані при укладенні індивідуальних договорів зі слухачами семінарів.

У 2020 році за ініціативою НАДС запрацював потужний інформаційний майданчик для посадовців органів публічної влади — Портал управління знаннями. Цей портал надає безоплатний доступ до каталогу інформаційних послуг у сфері професійного навчання та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Завдяки Порталу посадовці органів публічної влади можуть обирати різні програми навчання та реєструватися для участі в них дистанційно. Організаційний супровід роботи з порталом щодо підвищення кваліфікації публічних службовців Одеського регіону здійснює відділ підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

Світлана Липовська,
начальник відділу підвищення кваліфікації керівних кадрів
ОРІДУ НАДУ при Президентові України,
експерт Мережі UPLAN

Зображення: LinkedIn 

Версія для друку

коментарі