Об’єднуємо зусилля заради досягнення стандартів демократії, верховенства права та належного урядування в Україні.

Ми у соціальних мережах

Об’єднуємо зусилля заради досягнення стандартів демократії, верховенства права та належного урядування в Україні.

Ми у соціальних мережах
Поширити:
Коментарі:

Як підрозділи по комунікаціях з громадськістю реалізують державну політику сприяння розвитку громадянського суспільства

Чер / 19
17
image

У процесі реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки (далі – Стратегії), затвердженої указом Президента України від 26.02.2016 [1], взаємодія між владою і громадськістю має сприяти реалізації державної політики на місцевому рівні. КМУ постановою від 26.09.2012 поклав цю функцію на підрозділи по комунікаціях з громадськістю ОДА та КМДА [2], а у структурі Секретаріату КМУ постановою від 23.08.2016 створено Департамент інформації та комунікацій з громадськістю [3], який здійснює моніторинг діяльності регіональних управлінь та надає їм інформаційно-методичну допомогу. ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення” на чолі коаліції регіональних НГО за підтримки Адміністрації Президента, КМУ і ПРООН здійснила у 2017-2018 роках громад- 92 ський супровід реалізації Стратегії на регіональному рівні [4].

Зокрема, було досліджено, виконання підрозділами по комунікаціях своїх функцій з реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства. Аналіз структури і складу підрозділів по комунікаціях ОДА і КМДА показав: Станом на 01.02.2018 в Україні діяло 25 таких підрозділів, у тому числі: 11 департаментів, 13 управлінь і один відділ. Із 554 працівників безпосереднє відношення до реалізації Стратегії мало 122 штатних одиниці або 22,0. З них 21 штатна одиниця або 17,2% були вакантними. Тобто, безпосередньо питаннями реалізації Національної стратегії в регіонах України займалася 101 особа або 18,2% від загальної штатної кількості працівників спеціалізованих підрозділів. У багатьох галузевих підрозділах по комунікаціях з громадськістю призначені уповноважені по комунікаціях, які працюють під методичним керівництвом спеціалізованого підрозділу.

Окремі підрозділи по комунікаціях з громадськістю створено в більшості РДА областей. Аналіз Положень про структурні підрозділи по комунікаціях, стан їхньої взаємодії з регіональними Координаційними радами з питань розвитку громадянського суспільства та Громадськими радами виявив такі недоліки:

– кадрово реалізація Стратегії на регіональному рівні забезпечена неповною мірою, а на районному – зовсім недостатньо;

– значна кількість вакансій у підрозділах з комунікацій – показник відсутності підготовлених фахівців у даній сфері та недостатньої ефективності підвищення кваліфікації кадрів за даним напрямом діяльності;

– в органах виконавчої влади майже відсутні горизонтальні зв’язки у системі комунікацій з громадськістю, адже цю роботу можливо організувати лише за умови створення у профільних підрозділах уповноважених по зв’язках з громадськістю, які працюватимуть під методичним керівництвом підрозділу по комунікаціях;

– в органах виконавчої влади відсутня вертикаль повноважень у сфері комунікацій через практичну відсутність відповідних структурних підрозділів в РДА;

– в положеннях про підрозділи по комунікаціях відсутні завдання щодо реалізації Стратегії, що не відповідає державній політиці;

– недостатня відкритість та безсистемність в оприлюднені документів з питань розвитку громадянського суспільства та конкретно щодо реалізації Стратегії.

Проведене дослідження дозволяє надати стейкхолдерам такі рекомендації:

– проводити регулярне навчання для працівників підрозділів по комунікаціях з метою опанування ними методиками планування, організації та проведення консультацій з громадськістю;

– широко використовувати соціальні мережі для комунікації та поширення інформації;

– внести в Положення про структурні підрозділи функції з реалізації Стратегії в регіоні, розроблення, обговорення та впровадження відповідних актів, в функціональних обов’язках працівників структурних підрозділів закріпити відповідального за реалізацію Стратегії та відповідального за висвітлення та інформування населення про реалізацією Стратегії та діяльність Коордради;

– зробити процес розробки обласних програм та стратегій більш інклюзивним та прозорим, запрошувати до обговорення їх проектів як експертів від громадських організацій, які працюють в області, так і від районних організацій;

– виокремити структурні підрозділи у складі районних держадміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення з питань комунікацій та взаємодії з громадськістю;

– вирішити питання щодо організації роботи з громадськістю в новостворених ОТГ;

– внести у функції обласного підрозділу вивчення кращого досвіду діяльності ІГС (грантової та позагрантової) і видавати щомісячний Інтернет-відеоальманах;

– проводити тематичні відеоконференції з районами за участі представників громадських рад, райдержадміністрацій і депутатів;

– оприлюднювати щорічні плани реалізації Національної стратегії, консультацій з громадськістю, а також в кінці кожного року − звіти про їх виконання (з аналізом причин їхнього невиконання);

– активно сприяти використанню інструментів громадського моніторингу, громадської експертизи та громадського обговорення діяльності органів публічної влади та проектів місцевих нормативних та розпорядчих документів.

Список використаних джерел

  1. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 26.02.2016 № 68/2016. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/68/2016
  2. Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09. 2012 № 887. – Режим доступу: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/download/postanova-vid-veresnya-2012-887-pro-2012-4798.html
  3. Про затвердження структури Секретаріату Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 564 [3]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/564-2016-%D0%BF
  4. Аналітичний звіт за підсумками виконання проекту “Громадський супровід реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на регіональному рівні” / Крупник А.С. та ін. – Одеса, 2018. – 133 с.– Режим доступу: https://drive.google.com/ file/d/1vR5WwBF3CPDs9wHpbCj-4LEvm6s TH1zy/view

Орлова А.І. Як підрозділи по комунікаціях з громадськістю реалізують державну політику сприяння розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] / А.І. Орлова: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів» (Київ, 24 трав. 2019 р.): у 5 т. / за заг. ред. А. П. Савкова. –  Київ: НАДУ, 2019. – Т. 1. с. 91-93. Режим доступу до ресурсу: http://academy.gov.ua/pages/dop/198/files/2e67d7ff-9338-42dd-80c1-bb20eeda330e.pdf

Версія для друку

коментарі