Об’єднуємо зусилля заради досягнення стандартів демократії, верховенства права та належного урядування в Україні.

Ми у соціальних мережах

Об’єднуємо зусилля заради досягнення стандартів демократії, верховенства права та належного урядування в Україні.

Ми у соціальних мережах
Поширити:
Коментарі:

Інфраструктура громадянського суспільства: що змінюється?

Гру / 22
26

Інфраструктура — це все те, що забезпечує створення, діяльність та розвиток ОГС. До неї належать ХАБи, навчальні центри, ресурсні центри з підтримки ОГС, коаліції ОГС, мережі тощо.

Протягом останніх п’яти років показник сталості галузевої інфраструктури громадянського суспільства (ГС) залишається незмінним — 3,2. Тобто на середньому рівні. Але це не означає, що в цій сфері нічого не відбувалося. Навпаки.

У 2021 році ми констатували як покращення, так і погіршення стану справ у цій сфері. До погіршення можна віднести те, що припинила роботу Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України; практично не функціонували регіональні коордради; лише подекуди діяли регіональні програми й плани заходів з розвитку ГС.

Решта компонентів галузевої інфраструктури розвивалася досить динамічно.

Копенгагенські критерії об’єднання країн у ЄС передбачають стабільність інституцій, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини. Тобто, інституалізують систему забезпечення демократії. В цьому, по суті, і полягає функція інфраструктури ГС.

У даному контексті варто згадати тенденцію до посилення у 2021 році створення коаліцій ОГС, таких як Платформа за правові реформи для ОГС, Громадська мережа публічного права та адміністрації UPLAN, коаліція ресурсних центрів з розвитку місцевої демократії на чолі із Всеукраїнською асоціацією сприяння самоорганізації населення та інші.

Аби стосунки між ОГС та органами влади, бізнесом та навчальними закладами носили довгостроковий, сталий характер, варто їх закріплювати угодами, договорами, меморандумами про співпрацю, які також є елементами інфраструктури. І ця практика поширюється.

До інфраструктури ГС ми також відносимо консультативно-дорадчі органи, що створюються за участі ОГС при органах публічної влади. Тут варто згадати підготовлені у 2021 році коаліцією громадських експертів зміни до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», якими законодавчо закріплюється, зокрема, можливість створення громадських рад при органах місцевого самоврядування. Адже до цього часу діє лише рекомендована норма постанови № 996 щодо створення громадських рад при цих органах.

Однією із задач інфраструктури ГС ми вважаємо науково-методичне забезпечення процесів функціонування та розвитку ГС. В Україні цю функцію виконують Національний інститут стратегічних досліджень, недержавні аналітичні центри та окремі заклади вищої освіти (ЗВО). Можливо, корисним тут буде досвід створення науково-методичної ради при ГО «Одеський інститут соціальних технологій», що дозволяє поєднати дослідницький потенціал недержавного аналітичного центру з науковим потенціалом ЗВО та галузевої науки (НАНУ).

У 2021 році продовжували розвиватись різноманітні навчальні центри та інші форми навчально-просвітницької діяльності, благо активного розвитку набули онлайн-комунікації. Так, у червні 2021 року в рамках проєкту EU4CSOs було організовано Школу організаційного розвитку для ОГС, які надають соціальні послуги, де тренінги були присвячені організаційному, адвокаційному та комунікаційному розвитку ОГС.

Український Католицький Університет продовжив пропонувати свою магістерську програму з менеджменту неприбуткових організацій. І навіть державні виші долучаються до цього навчання. Так в Одесі, на базі Інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», планується цикл короткотермінових навчальних семінарів для лідерів ОГС та працівників підрозділів комунікацій за рахунок обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства.

Важливими інфраструктурними компонентами для розвитку «третього сектору» в Україні є щорічні Форуми розвитку ГС. У листопаді 2021 року ІСАР «Єднання» провів десятий такий щорічний Форум, на якому були висвітлені основні досягнення, виклики та тенденції, що впливають на українське ГС, зміцнено діалог між владою і ГС.

На жаль, регіональні форуми ГС, передбачені Національною стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства, у 2021 році не проводилися.

Такі елементи інфраструктури, як внутрішні політики у вигляді положень, порядків, кодексів, що приймаються й діють у багатьох потужних ОГС, також забезпечують професіоналізацію та розвиток «третього сектору». Наприклад, у ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» розроблено та діє більше таких 20 внутрішніх політик.

Підсумовуючи, слід зазначити, що завдяки розвитку інфраструктури ГС у 2021 році й у попередні роки наше громадянське суспільство набуває сталості та стійкості, що яскраво проявилося під час російської навали в лютому 2022 року.

Андрій Крупник,
директор Одеського інституту соціальних технологій,
регіональний координатор Громадської мережі публічного права
та адміністрації UPLAN,
доцент ІПСУ НУ «Одеська політехніка»

Версія для друку

коментарі