Об’єднуємо зусилля заради досягнення стандартів демократії, верховенства права та належного урядування в Україні.

Ми у соціальних мережах

Об’єднуємо зусилля заради досягнення стандартів демократії, верховенства права та належного урядування в Україні.

Ми у соціальних мережах
Поширити:
Коментарі:

Чому Національна молодіжна стратегія на часі

Лют / 21
23
image

Стереотипи, політична культура, інституційна упередженість обмежують вплив молодих людей на їхню участь у політичному та суспільному житті.

Водночас в преамбулі «Європейської хартії щодо участі молоді» йдеться про те, що активна участь молодих людей в ухваленні рішень і діяльності на місцевому та регіональному рівнях має важливе значення.

Це якщо ми хочемо будувати більш демократичне, солідарне й успішне суспільство.

Молоде громадянське суспільство: сучасні виклики

Молоді люди віком до 25 років складають більше ніж половину населення планети.

І хоча молодь часто активно долучається до життя своїх громад, у системах ухвалення рішень домінують люди старшого віку. Водночас молоді люди можуть бути наділені соціальними та політичними повноваженнями.

«Сьогодні організації «третього сектора» також покладають багато надій на молодих громадян й активно шукають нові можливості для їхньої активізації та залучення до розбудови громадянського суспільства. Цей потенційний ресурс є значним, адже зараз в Україні проживає понад 11,5 мільйонів молодих людей віком від 14 до 35 років —  це 27% населення держави», —  зазначала регіональна координаторка Мережі UPLAN Анна Колохіна, аналізуючи ставлення молоді до реформ в Україні у 2015-2019 роках.

Традиційно молодіжна політика в Україні — поза увагою законодавця. Час від часу про неї згадують перед виборами. Однак обіцянки її розвивати, забезпечувати та вдосконалювати швидко забуваються.

Статистичні дані аналітичного звіту, наданого Робочою групою ООН у справах молоді, свідчать, що близько третини молодих людей в Україні не цікавляться політикою, а третина виявляє лише низький рівень цікавості до політичних подій.

Результат такої неуваги політиків до молодіжних питань —  низька явка на виборах людей віком 18 – 30 років.

Наприклад, у виборах президента 2019 року брала участь рекордна кількість кандидатів, але на молодь це мало вплинуло: у першому турі на дільницях побували 40% молодих українців, а в другому — 43%.

Нормативне регулювання молодіжної політики в Україні

Серед основних документів забезпечення функціонування молодіжної політики —  низка застарілих законів, зокрема Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» (1992 р.), Закони України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (1993 та 1998 роки відповідно).

Також на низьку активність молоді суттєво впливає відсутність якісної інфраструктури та кваліфікованих молодіжних працівників.

Навіть терміни «молодіжний центр» та «молодіжний працівник» досі не введені в українське законодавство, а зафіксовані лише на рівні Постанови Кабміну.

Саме тому питання розробки нового рамкового закону та стратегії у цій сфері давно на часі.

23 грудня 2020 року Уряд схвалив Концепцію Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021 – 2025 роки. Проєкт Програми передбачає такі пріоритетні завдання:

 • підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських;
 • підвищення рівня культури волонтерства серед молоді;
 • активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень;
 • зміцнення соціальної згуртованості молоді.

Пріоритетні завдання реалізовуватимуться шляхом:

 • сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства;
 • забезпечення функціонування молодіжних центрів;
 • реалізації програм для підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі програми «Молодіжний працівник»;
 • здійснення міжнародного молодіжного співробітництва та ін.

Кращі світові практики молодіжної політики та норми «Європейської хартії про участь молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівнях» враховані при розробці законопроєкту № 3718 «Про основні засади молодіжної політики», що перебуває на розгляді у парламенті.

Програма ґрунтується на аналізі стану й проблем розвитку української молоді, результатів виконання попередніх програм, а також враховує програмні вимоги та перспективи, визначені зокрема й Концепцією розвитку громадянської освіти в Україні.

Експерти Мережі UPLAN з Одещини звертали увагу на цю складову забезпечення молодіжної політики на Форумі, присвяченому питанням удосконалення громадянської освіти.

Зокрема йшлося про те, що:

 • формування громадянських навичок слід розпочинати з початкової школи;
 • слід активно сприяти волонтерській діяльності та роз’яснювати зміст і призначення волонтерської діяльності у молодіжному середовищі;
 • у цьому аспекті потребує вивчення досвід інших країн, — щодо залучення до цього громадського сектору, формування свободи думок і дискусій, опанування навичок медіації.

Принципи якісної європейської youth policy

Одним із пріоритетних напрямків співпраці між урядами держав-членів Ради Європи у молодіжній сфері є заохочення та підтримка розвитку молодіжної політики.

Відповідно до Ради Європи, будь-яка державна молодіжна політика має сприяти наступним принципам:

 • Цілеспрямовано інвестувати в молодих людей послідовним і взаємодоповнюючим чином, за можливості у спосіб, орієнтований на розвиток їх можливостей, а не на проблеми, шляхом розробки, з-поміж іншого, стандартів та інструментів молодіжної політики.
 • Залучати молодих людей до стратегічного формулювання молодіжної політики та висвітлювати їхні погляди щодо операційної ефективності імплементації політики.
 • Створити такі умови для навчання, можливості та набуття досвіду, які б гарантували розвиток молодими людьми своїх знань, навичок та компетенцій, щоб дати їм можливість грати повноцінну роль як на ринку праці, так і в громадянському суспільстві.
 • Створити системи для надійного збору даних, щоб продемонструвати ефективність молодіжної політики та виявити ступінь існування «розривів у політиці» стосовно ефективного надання послуг молодим людям з певних соціальних груп, в певних галузях або за певних умов.
 • Демонструвати готовність скоротити такі «розриви політики» там, де вони явно існують.

Регіональний рівень: що з розвитком молодіжної політики в Одесі та Одеській області

13 лютого 2021 року за сприяння партнера Мережі UPLAN —  Одеської обласної бібліотеки імені М.С. Грушевського в Одесі відбувся молодіжний форум «Залучення молоді до процесів прийняття рішень. Діалог молоді з владою».

Організатором заходу виступила ГО «Молодіжна платформа розвитку демократії», створена представниками одеської молоді в межах проєкту «Зміцнення молодого громадянського суспільства та культури пам’яті» у співпраці з DBJR, BDKJ, ТУСК «Обнова» та за фінансової підтримки МЗС Німеччини.

До діалогу неочікувано долучилося багато депутатів місцевої та обласної рад, а також виконавчих органів влади —  профільних департаментів Одеської міської ради та Одеської обласної державної адміністрації.

Міська рада почала опікуватися проблемами та потребами молодих одеситів, створивши міську цільову програму «Молодь Одеси» на 2020 – 2022 роки.

При одеському міському голові діє КУ «Одеський муніципальний молодіжний центр», який поступово запроваджує механізми участі молоді в управлінських процесах. Молодіжна рада при Одеському міському голові ініціює соціальні практики та розвиток молодіжного руху в Одесі.

«Після 2014 року молодь потрохи почала розуміти, що має можливість впливати на процеси в країні… Ми віддаляємось від поганого минулого та йдемо до хорошого майбутнього. Ми ВЖЕ змінюємо країну. І не кажіть, що це утопія, бо я доведу, що це не так», —  підкреслив представник молодіжної організації партії ЄС Кирило Димов.

«Пропрацювавши майже 2 роки в стінах «влади», я побачив, що частою проблемою є недостатня комунікація представників влади та людей. Тому поштовх до динамічного розвитку молодіжної політики вкрай необхідний», —  зазначив представник «Молодіжної платформи розвитку демократії» Вадим Кіров.

Про те, що державні структури зрештою звернули увагу на необхідність розвитку молодіжної політики, свідчить розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 27 січня 2021 року про затвердження Положення про молодіжну раду при Одеській обласній державній адміністрації.

Таким чином створюється Молодіжна рада з метою широкого залучення молоді Одещини до розв’язання питань соціально-економічного, політичного та культурного життя регіону, консолідації молодіжного руху на території Одеської області. Наразі розпочато процес відбору кандидатів до ради.

19 лютого на черговій сесії Одеська обласна рада затвердила дві цільові програми: «Молодь Одещини» та програму національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

Побудова успішної, ефективної демократії починається з молодіжної політики. Тому гарними можна вважати зрушення в цій сфері, що нарешті відбуваються в нашому регіоні.

Таким чином, можемо констатувати, що для розробки та ухвалення Національної молодіжної стратегії є всі підстави: охоча молодь, громадські молодіжні організації, поступова реалізація молодіжної політики на регіональному рівні й запропонований законопроєкт на державному.

Ольга Нагорнюк,
заввідділу КУ «Одеська обласна наукова бібліотека
імені М.С. Грушевського,
комунікаційна менеджерка
Мережі UPLAN в Одесі

Версія для друку

коментарі