Об’єднуємо зусилля заради досягнення стандартів демократії, верховенства права та належного урядування в Україні.

Ми у соціальних мережах

Об’єднуємо зусилля заради досягнення стандартів демократії, верховенства права та належного урядування в Україні.

Ми у соціальних мережах
Поширити:
Коментарі:

Громадянська активність через неформальну освіту: як це працює у режимі онлайн

Чер / 20
26

Фундаментальними цінностями сучасного світу є демократія, свобода, повага до прав людини, участь та солідарність.

Важливу роль у цьому процесі відіграють освіта й виховання як основа формування усвідомленої громадянської позиції особи.

Саме тому одним з основних соціальних замовлень ще у школі є формування й розвиток здатності школярів до життя й діяльності у правовій демократичній державі.

З 1 вересня 2018 р. у загальноосвітніх навчальних закладах України введено новий предмет для учнів 10-го класу — «Громадянська освіта».

Громадянська освіта — це навчання людей тому, як жити за умов сучасної держави, як дотримуватися її законів, але водночас і не дозволяти владі порушувати їхні права, домагатися від неї здійснення їхніх правомірних потреб, як бути громадянином демократичного суспільства.

В основі курсу — сукупність філософських, психолого-педагогічних знань та практичних навичок і вмінь, методологічні принципи (гуманізація, природовідповідність, свободовідповідність; системність; безперервність; культуро відповідність та інтеркультурність).

Правове забезпечення громадянської освіти в Україні

Закон про освіту визначає, що держава створює умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх прав і обов’язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини та громадянина.

Закон вказує на 12 ключових компетентностей, що відповідають меті та принципам освіти, і додатково — наскрізну компетентність, пов’язану з критичним мисленням.

Підхід до громадянської освіти представлений також у Національній стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 рр. Стратегічні завдання передбачають заходи щодо покращення громадянської освіти, зосереджуючись на захисті прав і вираженні інтересів громадян через демократії участі.

Обговорення нової стратегії на 2021 – 2026 роки, до якого долучилися експерти Мережі UPLAN, включало й питання удосконалення форм і методів громадянської освіти.

У Концепції розвитку громадянської освіти в Україні її основними стратегічними напрямами названі: правова освіта громадян, зокрема в частині розуміння та вміння реалізовувати власні конституційні права й обов’язки; посилення здатності брати участь у суспільному житті та використовувати можливості впливу на процеси прийняття рішень на всеукраїнському та місцевому рівні.

Громадський сектор про громадянську освіту: думки експертів

Міністерство освіти України у 2019 році винесло на обговорення проєкт Стратегії розвитку громадянської освіти на період до 2022 року та план заходів щодо її реалізації.

До її обговорення долучилися фахівці різних галузей, не залишились осторонь й представники третього сектору.

Андрій Крупник, директор Одеського інституту соціальних технологій, регіональний координатор Мережі UPLAN в Одеській області, відзначає високий рівень цього документу. На його думку, крім об’єктивної оцінки стану справ у цій сфері, документ містить конкретні напрямки та завдання розвитку громадянської освіти в Україні, що відповідають запитам суспільства та вимогам європейської інтеграції України.

Водночас експерт пропонує включити до складу провайдерів громадянської освіти (ч. З п. 4), окрім педагогічних та науково-педагогічних працівників, й організації громадянського суспільства (ОГС), а також передбачити залучення до цієї справи й непедагогічних працівників.

Алла Орлова, начальниця відділу аналітичної роботи та комунікацій апарату Одеської обласної ради, експертка Мережі UPLAN, зазначає в пропозиціях до проєкту Стратегії, що сферу громадянської освіти не слід обмежувати суто рамками освітніх закладів, а навпаки — більше уваги слід приділити зовнішнім стосункам цих закладів з ОГС та з органами публічної влади.

Цікавою виглядає спільна пропозиція експертів про можливість стажування на базі ОГС студентів та слухачів навчальних закладів, а також працівників органів публічної влади. І навпаки, стажування лідерів громадських утворень — на базі органів публічної влади.

Карантин як час для інновацій та нестандартних підходів: діяльність провайдерів громадянської освіти під час пандемії

Відповідно до заявлених напрямів реалізації Концепції розвитку громадянської освіти в Україні працюють різноманітні організації/інституції, які можна назвати її провайдерами.

Це передусім ті, що декларують громадянську освіту як напрямок діяльності, мають власні програми з громадянської освіти або стабільно поширюють міжнародні практики в даному напрямі.

Серед провайдерів неформальної шкільної освіти — Українська академія лідерства, яка за час карантину запропонувала цьогорічним випускникам спільні заходи з інтернет-сайтом Osvita.ua — проєкт ЗНО-ОНЛАЙН, безкоштовний подкаст з української літератури, електронні посібники для підготовки до власного висловлення з української мови та літератури й англійської мови, дорожню карту учасника ЗНО та ін.

ГО «IREX in Ukraine» ще до карантину започаткував серію тренінгів Very Verified з медіаграмотності, які продовжилися у віртуальному режимі. Тренерка курсу з Одеси Світлана Бондар каже, що онлайн-курс з медіаграмотності — це гарна вакцинація проти вірусу дезінформації, яка допомагає орієнтуватися в сучасному інформаційному середовищі, розпізнати дезінформацію та пропаганду, вчитися довіряти медіа.

Варто звернути увагу також на онлайн-курси від платформи Prometheus:

  • «Боротьба з корупцією» — міжнародні та вітчизняні викладачі розповідають про те, як проводити антикорупційні розслідування, викривати та попереджати корупцію під час державних закупівель та організовувати антикорупційні кампанії;
  • «Основи державної політики» — знайомить з процесами вироблення, ухвалення і впровадження державної політики в реальному політичному середовищі для того, щоб підвищити здатність громадян брати участь і ефективно впливати на ці процеси.

Це одні з найпопулярніших курсів цього напрямку за час карантину.

Програма Британської ради «Активні громадяни», яка спрямована на підготовку соціальних лідерів і сприяє соціальному розвитку, керованому громадою, продовжила пілотне впровадження підходів та інструментів Розумної Взаємодії.

Експерти Мережі UPLAN під час квітневої дводенної конференції наголосили на практичній важливості курсу «Розумна взаємодія», який дає можливість не тільки ознайомитись з оригінальними підходами та ІТ-інструментами, а й навчає їх практичному впровадженню ще під час навчання.

Відкритий університет Майдану — ініціатива освітнього простору «під відкритим небом», що проводить заходи, спрямовані на активізацію громадянської участі.

ВУМ створив онлайн-платформу громадянської освіти для дорослих «Відкритий університет Майдану онлайн». У травні, під час карантину, була запущена онлайн-платформа неформальної освіти learnlifelong.net, мета якої — розвиток і підтримка освіти та навчання дорослих в Україні.

На місцевому рівні багато провайдерів працюють з конкретними питаннями громадянської освіти, спираючись на вже чинні програми або розробляючи власні.

Це і локальні, й регіональні ГО, молодіжні та студентські організації, муніципальні та громадські молодіжні центри, публічні бібліотеки. Для багатьох бібліотек України робота у віртуальному середовищі під час карантину стала звичною.

Спеціальних мереж або платформ для співпраці між провайдерами громадянської освіти в Україні немає. Організації, окремі фахівці та освітяни зазвичай працюють безпосередньо з донорами та не полюбляють ділитися сферою своєї діяльності. Тому існує багато непов’язаних між собою проєктів, а освітні програми та концепції можуть суперечити одна одній.

Щоб віднайти найкорисніші сервіси для своїх користувачів та надати потенційні можливості для навчання, просвіти, долучення до культурних подій бібліотеки підтримують віртуальні представництва: сайти, блоги, сторінки та/або групи у популярних серед користувачів соціальних мережах.

«Як бібліотеки згуртовують громаду під час карантину» — так називався вебінар, що проводився у межах проєкту ПУЛЬС, на якому представники бібліотечних пресклубів розповіли про свої активності: соціальні проєкти, інформування та дозвілля, психологічну підтримку, організацію онлайн-навчання.

Інформаційні ресурси бібліотек під час карантину були спрямовані на пошук сервісів та проєктів, що сприяли самоосвіті та навчанню своїх користувачів: лекції для саморозвитку, задоволення і відпочинку, розширення світогляду.

Слід наголосити й на діяльності формального сектору в реалізації потреб громадян на освіту, зокрема, цифрову.

З метою реалізації потреб громадян — і школярів, і дорослих — на цифрову безкоштовну освіту, Міністерство цифрової трансформації України визначило перелік бібліотек, які отримають 5000 комп’ютерів завдяки проєкту Мінцифри — «Дія. Цифрова освіта». Цифрові навички опанувати можна на відповідній платформі.

«Громадянська освіта», «освіта з демократичного громадянства» — це та важлива цеглина побудови процвітаючої, справедливої та успішної України, основою якої мають бути освічені громадяни. І цей напрямок має розвиватися з акцентом на залученні громадян в суспільні процеси, особливо в процесі розвитку міст та місцевого розвитку.

Ольга Нагорнюк,
заввіділом ООУНБ імені М.С. Грушевського,
комунікаційна менеджерка Мережі UPLAN в Одеській області

Версія для друку

коментарі